1.SK Prostějov vs MFK Chrudim

18.5.2019 od 15:00 Prostějov
0:0

MFK Chrudim vs FK Viktoria Žižkov

25.5.2019 od 15:00 MS Za Vodojemem
-:-

Příspěvky podzim 2018

Oddílové příspěvky ročníku 2008 podzim 2018

Vzhledem k nárůstu výdajů a menší finanční podpoře ze strany Fotbalové asociace České republiky (snížení dotací ze strany FAČR, zvýšení cen pronájmů, ...) je Městský fotbalový klub Chrudim nucen navýšit od 1.7.2018 klubové příspěvky. Klub bude hradit každoroční sportovně-zdravotní prohlídku v ceně 600,- Kč nutnou pro kategorii U12 - U19

 

Klubové příspěvky mládežnických týmů MFK Chrudim za červenec - prosinec 2018

 • klubové příspěvky jsou použity k zajištění tréninkového procesu mládežnických družstev a k uhrazení sportovně-zdravotnické prohlídky nutnou pro kategorie U12-U19.
 • klubové příspěvky nijak nesouvisí s nominací a vytížením hráčů v utkáních
 • platba probíhá výhradně bezhotovostním stykem a to převodem příslušné částky na účet klubu
 • pokud bude hráč vlivem nemoci nebo zranění mimo tréninkový proces nepřetržitě déle než 8 týdnů, bude mu poměrná část příspěvků vrácena
 • pokud se hráč neúčastní tréninkového procesu nebo ukončí činnost z jiných než zdravotních důvodů, příspěvky se nevrací
 • pokud nebude stanovená částka uhrazena jeden měsíc po stanoveném termínu, bude hráč do uhrazení dlužné částky z tréninkového procesu vyřazen
 • hráč, jehož rodič aktivně působí v realizačním týmu některé kategorie MFK Chrudim, platí 50% stanovené částky
 • zaplacením klubového příspěvků bylo stvrzeno seznámení a souhlas se směrnicí pro jeho placení

Výše příspěvků pro jednotlivé kategorie:

Kategorie U11  (ročník narození 2008)

 • Kmenový hráč                                                2 500,- Kč
 • Hráč má v klubu platícího sourozence           1 800,- Kč
 • Hráč pouze v tréninkovém procesu               dle počtu plánovaných tréninků

 

Pokyny pro platbu:

                 Číslo účtu:                           19-1232450339/0800

                 Variabilní symbol:                 rodné číslo před lomítkem

                 Popis pro příjemce:               jméno a příjmení hráče

                 Částka:                                dle stanovené výše

                 Splatnost:                            31. 10. 2018

                 U sourozenců můžete provést společnou platbu (v. s. - rodné číslo staršího).

 

Příspěvky podzim 2018